Informatieplicht

Wij zijn wettelijk verplicht u te informeren over volgende punten:

 

Organisatie

Naam : VZW BaNaKa

Adres : Dokter Dhaenenslaan 28 - 9820 Merelbeke

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale doelstelling :  De vzw heeft tot doel: Het organiseren van activiteiten van allerlei aard, ondermeer kunstzinnige, creatieve, sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen. De vereniging organiseert hoofdzakelijk vakanties voor kinderen die in armoede leven. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten van allerlei aard, ondermeer kunstzinnige, creatieve, sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit gezinnen die leven in armoede. Als laatste werkt de vereniging rond participatie en emancipatie van kinderen, jongeren en adolescenten afkomstig uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De vzw mag daartoe alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen in verband staan, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet- winstgevende doelstellingen. 

Juridisch statuut : Vereniging zonder winstoogmerk

 

Verantwoordelijke van de organisatie

Naam : De Smet Lars

Functie : Voorzitter

GSM : 0468/119.047

 

Naam : Schepens Liselotte

Functie : Ondervoorzitter

GSM : 0499/178.538

 

Verzekeringen

 

 

Wij zijn verzekerd bij FIDEA met polis nr. BT/30.519.422.0000 voor:

verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid als organisatie

verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor deelnemers tijdens het kamp

verzekering lichamelijke ongevallen

 

Wij zijn verzekerd bij EUROMEX voor:

Rechtsbijstand VZW

 

 

Vergoedingen

 

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

De organisatie betaalt de reëele kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken in volgende gevallen :

- aankopen van animatiemateriaal (wanneer vooraf besproken)

 

Aansprakelijkheid

 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
 
Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
 
Geheimhoudingsplicht
 
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".
 
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).
 
Wederzijds rechten en plichten
 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . . ,  . . .
 
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,  . . .  ,  . . .